Топографическая съемка

topografiska uzmerisana

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums, kurš sevī ietver gan virszemes situāciju, gan pazemes komunikāciju elementus.

Tas tiek izgatavots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) un tās centrālās datu bāzes noteikumi” un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Топографический план требуется перед разработкой различных строительных проектов.

Топографический план разрабатывается в цифровом формате, в системе координат LKS-92 TM и Латвийской системе нормальных высот (LAS-2000.5). План должен быть согласован с держателями комуникаций и контролером данных ТИВД соответствующего муниципалитета. Срок изготовления зависит от размера обмеряемой площади, количества строительных и инженерных коммуникаций на объекте, но чаще всего это 7-10 дней для рабочего варианта, и 4-6 недель для готового плана.

Pirms plāna izgatavošanas pasūtītājs ar izpildītāju vienojas par topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu un pasūtītāja papildus prasībām par apvidus objektu novietojumu un īpašībām būvju projektēšanai un būvdarbu veikšanai

Lai veiktu topogrāfijas pasūtījumu nepieciešams:
- Адрес объекта и/или его кадастровый номер
– uzmērāmās teritorijas skice (ja nesakrīt ar īpašuma robežu).

SAZINIES UN NOSKAIDRO CENU!
ATBILDĒSIM ARĪ UZ NESKAIDRIEM JAUTĀJUMIEM UN PALĪDZĒSIM RAST LABĀKO RISINĀJUMU!

CITI PAKALPOJUMI