TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA

topografiska uzmerisana

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums, kurš sevī ietver gan virszemes situāciju, gan pazemes komunikāciju elementus.

Tas tiek izgatavots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) un tās centrālās datu bāzes noteikumi” un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Topogrāfiskais plāns nepieciešams pirms dažādu būvprojektu izstrādes.

Topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts digitālā formātā, LKS-92 TM koordinātu un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plāns jāsaskaņo ar komunikāciju turētājiem un attiecīgās pašvaldības ADTI datu uzturētāju. Izgatavošanas termiņš atkarīgs no uzmērāmās platības lieluma, apbūves un inženierkomunikāciju daudzuma objektā, bet pārsvarā tas ir 7-10 dienas darba variants, gatavs plāns 4-6 nedēļas.

Pirms plāna izgatavošanas pasūtītājs ar izpildītāju vienojas par topogrāfiskās uzmērīšanas apjomu un pasūtītāja papildus prasībām par apvidus objektu novietojumu un īpašībām būvju projektēšanai un būvdarbu veikšanai

Lai veiktu topogrāfijas pasūtījumu nepieciešams:
– objekta adrese un/vai kadastra numurs;
– uzmērāmās teritorijas skice (ja nesakrīt ar īpašuma robežu).

SAZINIES UN NOSKAIDRO CENU!
ATBILDĒSIM ARĪ UZ NESKAIDRIEM JAUTĀJUMIEM UN PALĪDZĒSIM RAST LABĀKO RISINĀJUMU!

CITI PAKALPOJUMI